JS Heroes Workshop

Dzień 1 - Javascript wprowadzenie


by Kemal Erdem | @burnpiro

Dlaczego JS?

Łatwość nauki

Kompatybilność wsteczna

Dowolność paradygmatów

Web to nie tylko JS!

DOM - Document Object Model

CSSOM - CSS Object Model

Web APIs - cała reszta technologii

Interakcje użytkownika z twoją aplikacją


Event

interface Event {
 constructor(DOMString type, optional EventInit eventInitDict = {});

 void stopPropagation();
 void stopImmediatePropagation();
 void preventDefault();

 readonly attribute DOMString type;
 readonly attribute EventTarget? target;
 readonly attribute EventTarget? currentTarget;
 readonly attribute unsigned short eventPhase;
 readonly attribute boolean bubbles;
 readonly attribute boolean cancelable;
 readonly attribute boolean defaultPrevented;
 readonly attribute boolean composed;
}
					

Event Listener

Bubble Event

Jak Event faktycznie działa

Jak stworzyć Event Listener?


 void addEventListener(string type, function callback, options = {});
					

const button = document.getElementById('dataSubmitter');

button.addEventListener('click', e => {
 console.log('clicked');
});
button.addEventListener('click', e => {
 console.log('clicked second');
});
					

Jak wyciągać informacje od użytkownika?


    
					

const button = document.getElementById('dataSubmitter');

button.addEventListener('click', e => {
 console.log(e.target.className);
 console.log(e.target.dataset.time);
});
					

Dobrze, ale co z formularzami?


    

document.myForm.addEventListener('submit', e => {
 e.preventDefault();
 e.stopPropagation();
 console.log(e.target.elements["firstName"]);
 console.log(e.target.elements["lastName"]);
 console.log(e.target.elements["address"]);
});
					

Web Storage

Opowieść o dwóch braciach

LocalStorage

 

LocalStorage - write


localStorage.setItem("importantData", JSON.stringify(examQuestions));
					

LocalStorage - write


localStorage.setItem("importantData", JSON.stringify(examQuestions));
					

LocalStorage - read

 

LocalStorage - read


const importantData = localStorage.getItem("importantData");
					

LocalStorage - read


return JSON.parse(importantData);
					

LocalStorage

 

SessionStorage

 

SessionStorage - write


sessionStorage.setItem("importantData", JSON.stringify(examQuestions));
					

SessionStorage

 

SessionStorage - read


const importantData = sessionStorage.getItem("importantData");
					

SessionStorage - read


return JSON.parse(importantData);
					

SessionStorage

 

SessionStorage - new session


const importantData = sessionStorage.getItem("importantData");
return JSON.parse(importantData); // Error!!!!!
					

Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
					

Zmienne / "Stałe"


let myHeight = 50

myHeight = 150
					

const myHeight = 50

myHeight = 150 //Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
					

Niechciany "var"

Scope


let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData); // "Different Data"
  console.log(topScope); // `I'm Sitting on Top of the World`
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData); // "Some internal data I want to keep for myself"
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff(innerData = "Different Data") {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(topScope);
 }

 function doSthElse() {
  // Second level scope
  console.log(innerData);
 }

 doStaff();
 doSthElse();
}

main();
console.log(myStaff); // ReferenceError: myStaff is not defined
					

Closure - pamiętaj swoje korzenie


let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(myStaff);
  console.log(topScope);
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(myStaff);
  console.log(topScope);
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(myStaff);
  console.log(topScope);
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(myStaff);
  console.log(topScope);
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData);
  console.log(myStaff);
  console.log(topScope);
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData); // "Some internal data I want to keep for myself"
  console.log(myStaff); // "can't touch this"
  console.log(topScope); // "I'm Sitting on Top of the World"
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

let topScope = `I'm Sitting on Top of the World`;

function main() {
 // First level scope
 const innerData = "Some internal data I want to keep for myself";

 function doStaff() {
  // Second level scope

  let myStaff = `can't touch this`;

  console.log(innerData); // "Some internal data I want to keep for myself"
  console.log(myStaff); // "can't touch this"
  console.log(topScope); // "I'm Sitting on Top of the World"
 }

 return {
  doStaff
 };
}

const myClousure = main();
let innerData = "outer scope";
let myStaff = "outer scope";
myClousure.doStaff();
console.log(myStaff); // "outer scope"
					

Dziękuję

"Nie ma głupich pytań, są tylko te niezadane!"

Kemal Erdem | @burnpiro
https://erdem.pl
https://github.com/burnpiro